Klient
Escala
Dok 13
Rok

2018

Studio

Zavoral Design

Design
  • Filip Zavoral
Software
  • Photoshop
  • Illustrator

Questra – Propagace

Zlínský/Napajedelský spolek Escala společně s DOK 13, zabývající se osobnostním rozvojem a aktivitami pro děti, dospívající, dospělé a firmy, se rozhodl připravit nový kurz “Questra” o seberozvoji a vlastní cestě.

Cílem Zavoral Design bylo navrhnout propagační tiskoviny odrážející fiktivní postapokalyptický svět Questry, ve kterém se celý kurz odehrává a rozšířit tak celkové povědomí o kurzu mezi dospívajícími a dospělými lidmi a organicky zvýšit zájem o tento unikátní kurz díky poutavému postapokalyptickému vizuálnímu stylu s využitím digitální Hand Painting techniky, který vynikne mezi všemi podobně orientovanými událostmi.
Vedle samotné propagační stránky bylo pro Zavoral Design neméně důležité i zprostředkovat všem potencionálním zájemcům o tento kurz vizuální náhled do světa Questry ještě před samotným konáním kurzu, přičemž každý mohl pohledem na propagační tiskoviny spatřit cestu skrze nelehkosti při hledání sebe sama a osobnostním rozvoji, se kterými jim budou pomáhat zkušení lektoři a pomůžou jim nalézt správnou cestu.

Design Tiskovin

Díky zasazení kurzu a jeho stylizace do fiktivního postapokalyptického světa Questry byl celkový kreativní směr a vizuální zaměřené definováno a od něj se odvíjel celý kreativní proces zásadně se lišící od běžných procesů používaných při návrhu designu pro podobně zaměřené události. Díky využití digitální Hand Painting techniky Zavoral Design dokázal vytvořit osobitý vizuální styl, který vystupuje z řad běžně zaběhnutých a používaných designů pro podobné události, díky čemuž se stal velmi dobře zapamatovatelným a efektivně vyvolávající zájem u potencionálních návštěvníků kurzu.

Finální Produkt