logo_diff-min

Logo vs. Logotyp vs. Logomark – Jaký je rozdíl?

Mezi Českými a Slovenskými studii, designéry, ale také širokou veřejností, je stále rozšířené zaměňování pojmů logo, logotyp a logomark. Můžete se setkat s tím, že mnohá studia používají pojem logotyp pro celá složená loga, ale neuvědomují si, že názvy logotyp a logomark jsou pouhé části, ze kterých se jejich loga skládají. Velmi snadno tedy může nastat situace, kdy si budete od studia přát, aby se design Vaší nové identity ubíral směrem k logotypu, ale studio Vám neopodstatněně dodá logo se zakomponovaným logomarkem, což není to, co by splnilo Vaše cíle a řešilo problémy.

Logotyp je textová část a logomark je ikona/piktogram.Logo je tedy finální celek reprezentující brand nehledě na to, zda je tvořeno pouze logotypem, logomarkem, nebo se jedná o složené logo z obou dvou zmíněných.

Pokud se Vám zdá dané téma a terminologie velmi chaotická, nebojte se. Po dočtení tohoto článku budete mít ve všem zcela jasno. Na následujících řádcích si vše podrobně vysvětlíme a uvedeme příklady pro lepší pochopení.

Logotyp

Logotyp je část loga, ale může se jednat i o celé logo v případě, kdy funguje jako samostatný element a neni doprovázen logomarkem, tedy ikonou. Koncept logotypu je celý založený na textu či písmenech. Přestože se tak nemusí zdát, ve většině případů se nejedná o pouhý prostý generický font, ale o propracovaný grafický prvek s jasným cílem.

Samotný logotyp může být použit buď samostatně (např. loga Google, Netflix), nebo v kombinaci s logomarkem, tedy ikonou/piktogramem (např. logo Microsoft). Pokud je logotyp kombinovaný s logomarkem, kompletní celek by již měl být nazýván logem a ne logotypem.

Logomark

Jedná se o ikonu/piktogram, která neobsahuje žádný další doplňující textový element a je tedy používána zcela samostatně – krásným příkladem může být jistě všem známé logo nakousnutého jablka společnosti Apple. Logomarky nalezneme ve všech tvarech, od složitých a komplikovaných, po zcela jednoduché.

V případě, že je logomark doplněn o prostý text, nebo logotyp, je logomark již pouhým elementem daného designu a celek tedy nenazýváme logomarkem, ani logotypem, ale složeným logem.

Logo

Logo je obecným a hlavním pojmenováním pro grafickou reprezentaci a identifikační symbol značky, firmy, produktu, nebo jednotlivce. Stručně řečeno, jak logotyp, tak logomark, jsou podmnožiny loga a můžeme je obecně nazývat logy.

V praxi se můžete nejčastěji setkat s logy, která jsou tvořena jak logotypem, tak logomarkem a společně tvoří jeden celek. Jednou z nesporných výhod takového řešení je, že značka díky tomu nemusí vynaložit takové úsilí a náklady, aby bylo jejich logo veřejností a zákazníky spojeno právě s nimi, nebo s produktem dané značky, a mnohem efektivněji tedy plní svůj primární identifikační cíl.

Jak již bylo zmíněno v předešlých odstavcích tohoto článku, měli bychom se vyvarovat označování spojeného loga z logotypu a logomarku jen jako pouhého logotypu, nebo naopak pouze jako logomarku.

brand_building-min

10 tipů pro budování značky. (2. část)

Ať chcete nebo ne, tak vliv Vaší značky ovlivňuje téměř každý aspekt Vaší firmy – od již zmíněného povědomí o značce, přes efektivní oslovování cílové skupiny, marketing, zájem o Vaše produkty či služby až po samotné zaměstnance a celkové fungování Vaší společnosti. V této druhé a zároveň poslední části článku se dozvíte zbylých 5 zásadních bodů z 10, které pomohou Vám a Vašemu podnikání či firmě dostat se do povědomí zákazníků, lépe je oslovit a získat si jejich důvěru.

6. Buďte svým nejlepším zákazníkem.

Nemůžete chtít po svých zákaznících, aby byli loajální k Vaší značce, pokud nejste Vy sami loajální ke své vlastní značce nebo produktu/službě.

Jistě jste se s tím také setkali, když v médiích vyšlo na povrch, že vrcholný ředitel automobilky používal vůz od konkurence. Stejně tak se dá najít i mnoho případů v technologické sféře, například u společností vyrábějících chytré telefony a počítače. Takové případy, kdy majitel/CEO společnosti, nebo vrcholný manažer není pro svou společnost tím „nejlepším“ a nejloajálnějším zákazníkem, jsou přinejmenším poněkud úsměvné. Nicméně v širším hledisku to má katastrofální dopad na celou značku a společnosti.

Zákazníci, i ti potenciální, si začnou klást otázky „Proč bych měl věřit této značce a využívat jejich produkty/služby, když ani její majitel/ředitel ji nevěří?“

Jděte tedy příkladem. Dejte všem najevo, že věříte v to, co Vaše společnost dělá a co Vaše značka zastává. Ukazujte, že Vaše produkty či služby jsou přesně ty, které Vy sami chcete využívat a na trhu není nic, co by je mohlo nahradit.

7. Poznejte své publikum a oslovte ho.

Znát své publikum, tedy cílovou skupinu pro Vaše produkty/služby, je stejně tak klíčové, jako znát sami sebe jakožto značku. Pokud neznáte cílovou skupinu Vaší společnosti, nemůžete mít efektivní strategii, marketing, prodej, komunikaci ani vizuální identitu značky.

Celá Vaše strategie, komunikace a celkové vedení společnosti bude jiné, pokud se zaměřujete výhradně na B2B, nebo přímo na prodej koncovým zákazníkům. Stejně tak, pokud se budete zaměřovat na ženy, nebo naopak muže, mladší populaci vs. starší populaci a podobně. Každé zaměření na určitou cílovou skupinu definuje celkové fungování Vaší společnosti a její vystupování.

Zeptejte se tedy sami sebe, na jakou cílovou skupinu se chcete zaměřovat. Vyhraďte si prostředky a proveďte průzkum, ve kterém nasbíráte co největší možné množství dat o trhu a Vašich stávajících i potenciálních zákaznících. Vytvořte persony (profily osob, obsahující co nejpodrobnější informace o dané osobě, případném vztahu k Vaší značce, výchozím bodu interakce, demografické informace a psychografické informace), ať již založené na Vašich předešlých zákaznících, nebo fiktivní, které budou představovat ideálního zákazníka.

Všechna tato data Vám pomohou objektivně posoudit, zda se Vaše společnost ubírá správným směrem, je efektivní a zda má veškeré své aktivity zaměřené na správnou skupinu lidí.

Jakmile budete mít jistotu v tom, že se zaměřujete na správnou cílovou skupinu a budete ji znát, nebojte se ji oslovovat a interagovat s ní. Právě tato část je kritická pro budování značky. Při interakci s cílovou skupinou můžete lidem sdělit, jaké základní hodnoty zastáváte a proč to děláte. Můžete ve značné míře ovládat to, jak Vaší značku bude ve výsledku veřejnost vnímat.

8. Nebojte se investovat do Vaší značky.

Jelikož v businessu je vše propojeno se vším, je důležité pečovat a starat se i o Vaší značku. Nebojte se tedy do ní investovat, jak čas, tak finanční prostředky. Náležitě Vás za to odmění, přičemž návratnost investice (ROI), je v řádech stovek až tisíců procent.

A protože interakce veřejnosti s Vaší značkou má určitou hierarchii, tak můžete i poměrně jednoduše vypracovat strategii, na které segmenty Vaší značky se zaměřit nejdříve.

V průměru 94% prvních dojmů veřejnosti z Vaší značky je založeno na vizuálních vjemech. Z toho můžeme vyvodit, že jednou z prvních klíčových oblastí bude zajištění důstojné a odpovídající identity značky, převážně té vizuální. Ruku v ruce s tím jde i celkový messaging, styl komunikace a copywriting, díky kterým si dotyčnou osobu můžete velmi snadno získat, nebo také ztratit – to v případě, že styl komunikace a celkově messaging není v souladu s vizí Vaší značky, základními hodnotami či je na první pohled patrné, že na tyto segmenty nebylo vynaloženo dostatečné úsilí a chybí jakákoli strategie.

Je zde dalších desítky segmentů, do kterých můžete v rámci budování Vaší značky investovat. Ať se jedná o již zmíněný design, potažmo identitu značky, nebo strategii pro styl komunikace a messaging, tak se zde nacházejí nemalé příležitosti v content marketingu, social marketingu, eventech, PPC kampaních pro zviditelnění brandu, infrastruktuře i HR.

Mimochodem, věděli jste, že každá 1Kč investovaná do designu značky se průměrně v průběhu jednoho roku navrátí v podobě 20Kč zisku? Je zde tedy návratnost (ROI) v průměru okolo 2000%, což je mnohem více, než kolik mají investice do PPC marketingu, kde je ROI v průměru „pouze“ 200%.

9. Buďte o krok napřed.

Může to znít poněkud neuctivě, ale to že jste v businessu 20 let neznamená, že se trh, fungování společností, zákazníci a technologie nemění.

Je kritické, abyste drželi krok s dobou (nebo v lepším případě ji rovnou předběhli), sledovali co se okolo Vás děje a neignorovali to. Nebránili se změnám, učením nových věcí a radám. Dejte své ego a emoce bokem, nebojte se vzít na vědomí rady expertů a především držte krok a stále se učte, studujte možnosti či nové postupy. I když si mnozí mohou myslet, že to, co se jednou naučí, tak se na daném oboru/tématu nic zásadně nezmění. To bohužel není zcela pravda.

Krásným příkladem může být odvětví designu. Průměrná „zastaralost“ výuky na školách zaměřených na design je 4 roky. A toto číslo platí pro jednu z nejprestižnějších světových vysokých škol designu – Kalifornskou Art Center. Na jiných světových školách je bohužel toto číslo ještě vyšší. To znamená, že studenti se v roce 2019 učí věci, které byly aktuální v roce 2015. Nicméně odvětví designu se mění přibližně každých 6 měsíců a nastupují nové principy, postupy, trendy i technologie.

Podobným příkladem může být i odvětví SEO a webových technologií. Jedním z hlavních cílů pro SEO je Google. Ten mění své technologie a algoritmy pro vyhledávání přibližně v intervalech 4 měsíců, přičemž ve většině případů jde o velmi zásadní změny v algoritmech vyhledávání. Je tedy velmi zvláštní vidět některé společnosti ze střední Evropy nabízející optimalizaci pro vyhledávače, která ale, bohužel pro zákazníka, je téměř bez efektu, neboť je mířena na algoritmy, které Google využíval před téměř 10 lety.

Nemusíte se ztotožnit se studenty z Art Center, nebo s firmami nabízejícími SEO. Primárním účelem těchto případů bylo ukázat pointu. Ať děláte cokoli špičkově, nemůžete to dělat stále stejně. Musíte se stále vzdělávat, učit se nové věci a nebránit se v myšlenkách tomu, že se zkrátka svět okolo neustále mění a s tím i Vaše odvětví.

A jakou to má spojitost s budováním značky? Pokud nebudete držet krok s dobou, nebo ji zcela nepředběhnete, tak budete omezení v širokých možnostech toho, jak přiblížit Vaší značku lidem a výběru z médií pro komunikaci s Vaší cílovou skupinou. Můžete komunikovat pouze skrze své webové stránky, nebo je vůbec nemít a komunikovat skrze klasické letáky, ale sami tak kazíte lidem zážitek z interakce s Vaší značkou.

Zkoumejte a případně využívejte tedy veškeré možnosti, které pomohou zlepšit interakci veřejnosti s Vaší značkou. Dle průzkumů, více než 85% lidí očekává bezešvý zážitek při interakci s danou značkou. To znamená, že s Vámi chtějí interagovat nejen na Vašich webových stránkách, ale sledovat Vás na sociálních sítích a využívat i nové technologie pro komunikaci s Vámi. Příkladem může být ohromně vzrůstající popularita live chatu na webových stránkách, kdy více než 63% návštěvníků očekává tuto možnost komunikace.

Díky tomu, že nebudete stagnovat, ale budete se neustále vyvíjet, můžete mít velmi snadně získanou výhodu nad Vaší konkurencí. A co více, lidé Vás budou díky tomu vnímat také jako lídra a inovátora.

10. Podělte se o svůj příběh a své hodnoty.

Nebojte se říct svůj příběh a své hodnoty. Jak a proč jste se dostali k tomu co děláte a jaká k tomu vedla cesta. Lidé milují příběhy! Statisticky jsou pro 64% lidí sdílené hodnoty hlavním důvodem pro navázání vztahu se značkou.

Může se to zdát šílené, ale lidé často nekupují to, co děláte, ale hlavně to, proč to děláte. A to, co děláte, jednoduše potvrzuje i to, jaké máte hodnoty a proč to vlastně děláte.

Souvisí to s vyvoláváním emocí u zákazníků, o čemž jste se mohli dočíst v předešlé první části tohoto článku. Právě příběhy jsou efektivním nástrojem, jak vyvolat v lidech emoce, díky kterým se s Vámi mohou lépe propojit a ztotožnit se.

Podělte se tedy s veřejností, nebo Vaší cílovou skupinou, o Váš příběh a základní hodnoty. Vyprávějte, proč Vaše společnost vznikla, proč každé ráno vstáváte a chodíte do práce, nebo proč věříte, že Váš produkt je něčím víc, než pouhou věcí pro vydělání peněz, ale že i slouží vyšším cílům.

Pro budování značky a co nejefektivnější marketing je důležité, abyste veškerý messaging a komunikaci své značky směřovali od středu ven. Tedy nezačínali s tím, že popíšete benefity a funkce Vášeho produktu/společnosti, odlišíte ho a vyzvete lidi k akci. Naopak začněte jasným sdělením v co věříte, jaké hodnoty Vaše značka zastává a proč Váš produkt vznikl. Teprve nyní můžete přejít k části, kdy sami sebe, nebo produkt, odlišíte a sdělíte jak, nebo čím se odlišuje. Popíšete určité chování, či vlastnosti značky. Jako poslední přichází na řadu konkrétní sdělení oč se jedná, jaké jsou benefity, funkce a případná výzva k akci.

Vést celkovou strategii messagingu a marketingu od samotného jádra značky je tedy mnohem efektivnější, než když půjdete od vnějšku ke středu. Je to založeno na psychologii a na tom, jak lidský mozek funguje.

Vybavuje se Vám situace, kdy jste porovnávali dva produkty / dvě společnosti stejné kategorie, jeden měl více benefitů a byl levnější než ten druhý. Vše bylo stejně kvalitně zpracované a celkově v nich nebyl velký rozdíl, ale stejně jste koupili ten, který měl méně benefitů a byl dražší, protože se Vám zkrátka „zamlouval více“? Tak právě za tímto rozhodnutím s největší pravděpodobností stojí jejich strategie, kdy byl messaging a marketing veden od samotného jádra a Vy jste se vědomě či podvědomě ztotožnili s příběhem, který za onou značkou a produktem stojí.

brand_building-min

10 tipů pro budování značky. (1. část)

Značka, neboli brand je jednou z nejdůležitějších součástí podnikání a Vaší firmy. Je to, co Vás odlišuje od ostatních a to, jak Vás lidé vnímají, jaký mají z Vašeho produktu, služby nebo společnosti pocit. Pomáhá Vám, aby si Vás lidé zapamatovali, věřili Vám, vytvořili si s Vámi spojení a podvědomě pochopili, jaké jsou Vaše hodnoty a to, proč daný produkt či služby děláte.

Brand je to, jak lidé pocitově vnímají Váš produkt, službu, nebo společnost.

Filip Zavoral

Na následujících řádcích naleznete první část z 10 užitečných tipů a částí strategií pro budování značky, které Vašemu brandu pomohou lépe se dostat do povědomí, získat loajální zákazníky i navýšit zisky a konverze.

1. Nepodceňujte sílu značky.

Ať chceme nebo ne, tak každý z nás má svou značku (brand), ať jde o osobní značku každého z nás a to, jak nás ostatní vnímají, nebo právě značku zaštiťující Vaší společnost. V obou případech to funguje stejně – pokud budete na své okolí působit negativně, hrubě komunikovat a chovat se nevhodně, lidé Vám přestanou důvěřovat a nebudou Vás mít rádi, nebo z Vás budou mít špatný pocit.

Naopak pokud budete pozitivní, snažit se lidem pomáhat, komunikovat mile a vstřícně, tak Vás lidé budou mít rádi a budou z Vas mít dobrý pocit a hlavně si získáte jejich důvěru.

Ať jste tedy pouze začínající živnostník, malá firma na růžku prodávající domácí sendviče, nebo velká nadnárodní korporace, tak vždy je důležité nepodceňovat sílu své značky. Lidé Vás vždy rádi doporučí ostatním a to je ten nejsilnější a nejefektivnější marketing.

2. Konzistentní prezentace značky.

Často se můžeme setkat s tím, že ačkoli daná společnost má krásnou vizuální identitu, tak ji využívá pouze na svém webu, letácích či skončí pouze u používání loga, ale vše ostatní nechává na subjektivním cítění ostatních.

Vaší značku si lidé podvědomě zapamatují mimo jiné ve spojení s určitými vizuálními prvky. Prezentace Vaší značky proto musí být konzistentní při jakékoli aplikaci a v jakémkoli médiu, formátu a použití – od samotné vizuální identity a s ní spojenými barvami, přes messaging a styl komunikace, kterým se prezentujete a komunikujete s veřejností. Tak docílíte toho, že Vás lidé budou vnímat jako sebevědomou a ucelenou společnost, lépe si Vás nebo Váš produkt zapamatují a identifikují.

Při konzistentní prezentaci značky si Vás lidé v průměru zapamatují a identifikují až o 80% lépe a tržby se díky tomu zvýší o 23% ročně. To je hodně dobré na to, jak malé úsilí to stojí, nemyslíte?

3. Neprodávejte. Dávejte lidem hodnotu.

Lidé jsou přesycení reklamou a prodejními nabídkami. Útočí na ně každý den a narušují jejich volný čas, čas kdy chtějí vypnout a mít chvilku sami pro sebe. Mimo jednotlivce a koncové zákazníky jsou i samotné firmy neustále zahlceny B2B nabídkami.

Pokud tedy chcete přilákat nové zákazníky, nebo uvést nový produkt, tak nic neprodávejte, nic přímo nenabízejte. Místo toho lidem dávejte určitou hodnotu ve formě toho, že jim dáte možnost se nějakým způsobem naučit nebo dozvědět něco nového. Může jít o prostý článek, video či to, že budete ve Vaší marketingové kampani oslavovat osobnosti s Vaším produktem nějakým, i nepřímým, způsobem spojené a připomenete jim je. Buďte vynalézaví.

Ano, myslíte si správně – je to šílený paradox, ale je to ten nejefektivnější způsob toho, jak přitáhnout nové zákazníky a vyvolat v nich zájem o Váš produkt či značku jen díky prosté lidské vlastnosti – zvědavosti. Lidé nemají pocit, že je do něčeho nutíte, nebo že jim cokoli prodáváte. Ke konverzi ve Vaše zákazníky se tak rozhodnou sami, neboť ve Vás získají důvěru už jen díky jedinému důvodu a to, že jste jim nic nechtěli prodávat, ale naopak jim poskytli určitou hodnotu. Právě tito zákazníci následně jsou i ti nejvíce loajální vůči Vaší značce.

A jak víme dle Paretova principu, tak 20% nejloajálnějších zákazníků vůči Vaší značce generuje 80% všech Vašich zisků.

4. Vyvolávejte v lidech emoce.

Snažte se v lidech vyvolat emoce, ať už pomocí Vaší marketingové kampaně, kdy v nich vyvoláte dojetí či je motivujete, nebo při rozbalování Vašeho produktu, návštěvě prodejny či užívání služby.

Jak na to? Dejte jim najevo, že Vám na nich záleží. Poskytněte jim dokonalý produkt nebo službu ve který opravdu věříte a víte, že to je zcela bezchybné. Postarejte se, aby lidé měli skvělý zážitek kdykoliv přijdou do styku s Vaší značkou. Od pre-launche, přes prezentaci, konečnou interakci se zákazníkem až po případnou technickou podporu a reklamaci.

Lidé si Vaší značku či produkt mnohem lépe zapamatují, neboť si Vás spojí s určitou emocí kterou ve chvíli, kdy došlo k interakci, pociťují. A právě emoce jsou to, co lidé milují a důvod, proč jsou věrní určité značce. Díky nim často mají až impulzivní touhu opět přijít s danou značkou do styku – například nákupem dalšího produktu/služby.

Tato část je také úzce provázána s částí předchozí, tedy bodem 3.

5. Poznejte sami sebe.

Jednou z nejzásadnějších věcí ve strategii brandu, respektive značky, je opravdu znát sami sebe a být schopni říct, co děláte a proč to děláte. Může se to zdát jako základ a zní to velmi prostě. Nicméně mnohdy kvůli tomu, že společnosti neznají sami sebe, přicházejí o stovky tisíc ročně, nemají ucelenou strategii, vizuální identitu ani marketing, který by podtrhoval celou vizi značky. V takovém případě je celkové fungování, verbální i vizuální komunikace i správné oslovení cílové skupiny velmi neefektivní.

Je tedy zcela zásadní znát klíčové atributy Vaší společnosti, hodnoty, vize, cíle, co a proč to děláte. Právě díky tomu můžete následně velmi přesně zaměřit budování celé strategie, marketingu i celkové identity značky včetně vizuální identity a toho, jak Vaše značka působí navenek, co říká a jak ji Vaše cílová skupina vnímá.

Pokud znáte sami sebe, můžete vytvořit efektivní strategii a positioning, pomocí kterého bude ve všech Vašich aktivitách patrné, proč to děláte, jaké jsou Vaše hodnoty a jak Vás mají lidé navenek vnímat – jako experta, partnera, nebo jako „one-stop shop“ a další. Mimo to Vám také tato znalost pomůže k tomu, aby Vaše společnost postupem času „neztratila směr“.