Loading

Ceveme

Ceveme je demonstrační UX/UI projekt pro aplikaci sloužící pro snadnou a rychlou tvorbu životopisů, jejich sdílení a sledování statistik zobrazení. Součástí celého balíčku je user flow, empatická user journey, lo-fi prototyp a hi-fi prototyp finálního designu aplikace.

Klient

Demo

Rozsah projektu

UX/UI
User flow
User journey
Lo-fi prototyp
Hi-fi prototyp
Logo design

Rok

2022

User flow

User flow zobrazuje možné kroky uživatele skrze aplikaci a její sekce. Demonstruje také samotnou obsahovou architekturu.

User journey

Empatická user journey, která pomocí časové osy mapuje myšlenkové pochody, potřeby, pain pointy a celkovou trasu uživatele od samého počátku až po finální konverzi. Vše je doplněno o příležitosti pro budoucí funkce, zlepšení a optimalizaci.

Další projekty

Shopping Basket

Rychlý kontakt