Loading

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Pojďme probrat podrobnosti.

Sdělte nám Vaše potřeby a podrobnosti o projektu. Probereme s Vámi veškeré potřebné detaily projektu, cíle, problémy, vytvoříme si vlastní průzkum a následně navrhneme strategii, abychom Vám doručili dokonalý finální produkt & službu.

Jak pracujeme

Proces

Účel designu je funkce a identifikace, které jsou až poté následovány estetikou. Přímo podporuje a je zodpovědný za plnění stanovených cílů klientem a samotného projektu. Ovlivňuje efektivní oslovení cílové skupiny, vyšší počet nákupů / konverzí, trvanlivost daného designu a další. Z toho důvodu je průzkum a strategie zásadní pro úspěšnost projektu a je nedílnou součástí celého kreativního procesu.

S čím Vám můžeme pomoct?

Shopping Basket

Jak pracujeme

Proces

Účel designu je funkce a identifikace, které jsou až poté následovány estetikou. Přímo podporuje a je zodpovědný za plnění stanovených cílů klientem a samotného projektu. Ovlivňuje efektivní oslovení cílové skupiny, vyšší počet nákupů / konverzí, trvanlivost daného designu a další. Z toho důvodu je průzkum a strategie zásadní pro úspěšnost projektu a je nedílnou součástí celého kreativního procesu.

№ 01

Průzkum

Hloubkový průzkum je klíčovou součástí pro úspěšnost projektu a naplnění stanovených cílů. Důkladně prozkoumáme cíle klienta i samotného projektu, jeho motivaci k daným změnám i to, čím se zabývá, projekt, cílovou skupinu a mnoho dalšího.

№ 02

Strategie

Po dokončení průzkumu a analýze navrhneme nejvhodnější strategii pro daný projekt. Ta zajistí, že se celý proces, až po finální produkt,  bude zaměřovat na splnění zadaných cílů vycházejících z požadavků a průzkumu a že bude přesně plnit svou funkci.

№ 03

Koncept

Ve fázi konceptu převádíme veškerá získaná data a požadavky klienta dle stanovené strategie na konkrétní možná řešení. Ty dále testujeme a ověřujeme, aby bylo zajištěno, že se v pozdějších fázích projektu nemusíme vracet zpět a je tak zajištěna maximální efektivita.

№ 04

Design

S maximální pečlivostí v designové části procesu vzniká finální podoba produktu, kde pro nás preciznost a každý detail hraje klíčovou roli. V jeden okamžik se tak střetnou finální výstupy ze všech předchozích kroků procesu, které s až uměleckou pečlivostí dají vzniknout finálnímu produktu.

№ 05

Testování

Před samotným předáním produktu klientovi probíhá velmi důkladné a hloubkové testování, které zaručí, že vše splňuje stanovené cíle, není nic opomenut sebemenší detail a že klient, i jeho cílová skupina, má úžasný a ničím nerušený zážitek z produktu.

№ 06

Dokončení

Konečným krokem celého procesu je v závilosti na zvolené třídě produktu vyhotovení finálního fyzického, nebo digitálního balíčku, který obsahuje všechny nezbytné podklady, manuály, informace, soubory, nosiče dat a další doplňkové předměty. Produkt je nyní prezentován a předán klientovi.

Rychlý kontakt